Υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του Έργου «Κωδ.: EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς ΑΕ» όπως συγχρηματοδοτείται
κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας
Ανακοινώσεις
04/04/2017: Προς Παρόχους σχετικά με το follow up των καταρτιζομένων 23/09/2016: Προς Παρόχους σχετικά με τις εξετάσεις πιστοποίησης 19/09/2016: Προς Παρόχους σχετικά με τα έντυπα λήξης 14/09/2016: Προς Παρόχους σχετικά με τις απουσίες των καταρτιζομένων 02/08/2016: Προς Παρόχους σχετικά με το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ 01/08/2016: Προς Παρόχους σχετικά με επιτόπιους ελέγχους στα προγράμματα κατάρτισης 21/07/2016: Προς Παρόχους σχετικά με τα παραστατικά των προγραμμάτων κατάρτισης 18/07/2016: Προς Παρόχους σχετικά με την αποστολή των συμβάσεων Παρόχων/Ωφελουμένων 18/07/2016: Προς Παρόχους σχετικά με τους ενεργοποιημένους ΚΑΣ έως και 15/07/2016 15/07/2016: Προς Παρόχους σχετικά με τα Πρότυπα έντυπα υλοποίησης 15/07/2016: Προς Παρόχους σχετικά με τη λήξη ενεργοποίησης των ΚΑΣ 14/07/2016: Προς παρόχους σχετικά με τους ενεργοποιημένους ΚΑΣ έως 14/07/2016 13/07/2016: Προς Παρόχους σχετικά με τους υπογράφοντες τα έντυπα έναρξης 11/07/2016: Προς παρόχους σχετικά με τους ενεργοποιημένους ΚΑΣ έως 11/07/2016 11/07/2016: ΕΠΕΙΓΟΝ: Προς παρόχους σχετικά με τους ενεργοποιημένους ΚΑΣ 11/07/2016: Προς παρόχους σχετικά με τους ενεργοποιημένους ΚΑΣ έως 09/07/2016 08/07/2016: Προς παρόχους σχετικά με τους ενεργοποιημένους ΚΑΣ έως 07/07/2016 08/07/2016: Προς Παρόχους σχετικά με τα λογότυπα του Έργου 08/07/2016: Προς παρόχους σχετικά με τη δήλωση θεματικών αντικειμένων από τους ωφελούμενους 07/07/2016: Προς Παρόχους σχετικά με τα Πρότυπα έντυπα έναρξης (μέρος 2ο) 07/07/2016: Προς Παρόχους σχετικά με τον έλεγχο των Κωδικών Αριθμών Συμμετοχής (ΚΑΣ) 06/07/2016: Προς Παρόχους σχετικά με τα Πρότυπα έντυπα έναρξης (μέρος 1ο) 06/07/2016: Προς Παρόχους σχετικά με την Πρότυπη Σύμβαση Παρόχου-Ωφελουμένου 05/07/2016: Προς παρόχους σχετικά με τα πρότυπα έντυπα των προγραμμάτων 05/07/2016: Μητρώο Παρόχων Περιφέρειας Θεσσαλίας 05/07/2016: Μητρώο Παρόχων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 01/07/2016: Διευκρίνιση σχετικά με την προθεσμίας λήξης υποβολής των δικαιολογητικών παρόχων κατάρτισης 05/07/2016: Μητρώο Παρόχων Περιφέρειας Αττικής 29/06/2016: Διευκρίνιση 2η σχετικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Παρόχους 27/06/2016: Διευκρίνιση 1η σχετικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Παρόχους 24/06/2016: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Παρόχους