Υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του Έργου «Κωδ.: EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς ΑΕ» όπως συγχρηματοδοτείται
κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας
11/07/2016: ΕΠΕΙΓΟΝ: Προς παρόχους σχετικά με τους ενεργοποιημένους ΚΑΣ

Παρακαλούνται όλοι οι Πάροχοι που έχουν παραλάβει ΚΑΣ από τους ωφελούμενους αλλά δεν μας έχουν στείλει ακόμα τα σχετικά αρχεία excel στο πλαίσιο παρακολούθησης της ενεργοποίησής τους, να το πράξουν άμεσα. Όσο πιο συντονισμένη γίνει η όλη διαδικασία τόσο πιο γρήγορα θα σχηματιστούν τα τμήματα άρα τόσο πιο νωρίς θα ξεκινήσουν. Διαφορετικά, όσο περισσότερο καθυστερήσει η έναρξή τους τόσο πιο ασφυκτικά θα γίνουν τα χρονικά περιθώρια υλοποίησής τους.