Υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του Έργου «Κωδ.: EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς ΑΕ» όπως συγχρηματοδοτείται
κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας
08/07/2016: Προς παρόχους σχετικά με τους ενεργοποιημένους ΚΑΣ έως 07/07/2016

Πατήστε εδώ για να δείτε τους ΚΑΣ που έχουν ενεργοποιηθεί έως τις 07/07/2016 (σύμφωνα με αρχεία που λάβαμε μέχρι σήμερα, 08/07/2016, στις 11:00 π.μ.).