Υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του Έργου «Κωδ.: EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς ΑΕ» όπως συγχρηματοδοτείται
κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας
08/07/2016: Προς Παρόχους σχετικά με τα λογότυπα του Έργου

Σε συνέχεια της χθεσινής μας ανακοίνωσης (07/07/2016) σχετικά με τα λογότυπα του Έργου, κατεβάστε από εδώ τη μάσκα που θα πρέπει να εισάγετε στο υποσέλιδο κάθε σελίδας κάθε εγγράφου που συντάσετε για το Έργο. Η αντίστοιχη μάσκα που φέρει η Πρότυπη Σύμβαση Παρόχου-Ωφελουμένου, για την οποία έγινε λόγος στη χθεσινή ανακοίνωση, δεν ισχύει.