Υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του Έργου «Κωδ.: EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς ΑΕ» όπως συγχρηματοδοτείται
κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας
07/07/2016: Προς Παρόχους σχετικά με τον έλεγχο των Κωδικών Αριθμών Συμμετοχής (ΚΑΣ)

Σύμφωνα με την ενότητα 7.2 της Πρόσκλησης για τους Παρόχους (αρ. πρωτ. Φ4-5350/24.06.2016), κάθε Πάροχος υποχρεούται να ελέγξει τους Κωδικούς Αριθμούς Συμμετοχής (ΚΑΣ) των ωφελουμένων. Προκειμένου να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, σας καλούμε να κατεβάσετε από εδώ σχετικό αρχείο excel στο οποίο: 

  • θα συμπληρώσετε τα ονοματεπώνυμα και τους ΚΑΣ που παραλάβατε από τους ωφελούμενους μόνο την Τρίτη 5 Ιουλίου και την Τετάρτη 6 Ιουλίου (όχι τα σημερινά).
  • τα στοιχεία θα τα συμπληρώσετε ανά Τμήμα, ανά Δομή υλοποίησης (υπάρχουν 7 φύλλα στο excel που αντιστοιχούν σε ισάριθμες Δομές υλοποίησης) και ανά Θεματικό αντικείμενο.

Μόλις συμπληρώσετε το excel θα το στείλετε στο mail: ksamourelis@esee.gr

Στη συνέχεια εμείς θα αναρτήσουμε συγκεντρωτικό αρχείο μόνο με τα ΚΑΣ που έχουν ενεργοποιηθεί μέχρι και την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016, ώστε να κάνετε τον έλεγχο. Από εκεί και πέρα, η διαδικασία αυτή θα επαναλαμβάνεται καθημερινά για να παρακολουθείτε πλήρως την πορεία ενεργοποίησης των ΚΑΣ. Ως εκ τούτου, αύριο 8 Ιουλίου και μέχρι τις 11:00 το πρωί, θα πρέπει να μας ξαναστείλετε το αρχείο συμπληρωμένο μόνο με τα ονοματεπώνυμα και τα ΚΑΣ που παραλάβατε την προηγούμενη (δηλ. την Πέμπτη 7 Ιουλίου). Η ίδια διαδικασία θα ακουλουθηθεί για κάθε ημέρα της ερχόμενης εβδομάδας.