Υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του Έργου «Κωδ.: EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς ΑΕ» όπως συγχρηματοδοτείται
κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας
06/07/2016: Προς Παρόχους σχετικά με τα Πρότυπα έντυπα έναρξης (μέρος 1ο)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα πρότυπα έντυπα έναρξης (μέρος 1ο). Θα ακολουθήσει αντίστοιχη ανακοίνωση με τα υπόλοιπα έντυπα έναρξης που εκκρεμούν (μέρος 2ο).