Υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του Έργου «Κωδ.: EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς ΑΕ» όπως συγχρηματοδοτείται
κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας
06/07/2016: Προς Παρόχους σχετικά με την Πρότυπη Σύμβαση Παρόχου-Ωφελουμένου

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρότυπη Σύμβαση μεταξύ Παρόχου-Ωφελουμένου.