Υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του Έργου «Κωδ.: EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς ΑΕ» όπως συγχρηματοδοτείται
κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας
05/07/2016: Προς παρόχους σχετικά με τα πρότυπα έντυπα των προγραμμάτων

Σας ενημερώνουμε ότι αύριο (6/7/2016) θα αναρτηθούν στο παρόν site μία σειρά πρότυπων εντύπων έναρξης (ωρολόγιο πρόγραμμα, βεβαίωση έναρξης κ.ά). Μαζί με αυτά θα αναρτηθεί και το πρότυπο συμφωνητικό μεταξύ παρόχου και ωφελουμένου. Τα έντυπα αυτά θα χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσετε για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης. Στην πορεία θα αναρτηθούν σταδιακά όλα τα πρότυπα έντυπα (έναρξης, υλοποίησης, λήξης) που θα χρειαστείτε για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης.