Υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του Έργου «Κωδ.: EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς ΑΕ» όπως συγχρηματοδοτείται
κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας
05/07/2016: Μητρώο Παρόχων Περιφέρειας Θεσσαλίας

Για την Περιφερειακή Ενότητα ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  • και τον Δήμο Βόλου, πατήστε εδώ