Υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του Έργου «Κωδ.: EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς ΑΕ» όπως συγχρηματοδοτείται
κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας
29/06/2016: Διευκρίνιση 2η σχετικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Παρόχους

Τα εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα για τα οποία απαιτείται κατάλληλος χώρος για την πρακτική άσκηση, σύμφωνα με την 3η παράγραφο της ενότητας ¨6.1 Τα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης¨ της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης (Έργο: "EGF/2014/013 EL/ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ") με αρ. πρωτ. 5350/24.06.2016, είναι τα εξής:

  • ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ