Υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του Έργου «Κωδ.: EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς ΑΕ» όπως συγχρηματοδοτείται
κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας
14/09/2016: Προς Παρόχους σχετικά με τις απουσίες των καταρτιζομένων

Στο πλαίσιο διασταύρωσης του ακριβούς αριθμού καταρτιζομένων, οι οποίοι παρακολουθούν τα προγράμματα μέχρι αυτή τη στιγμή, και των απουσιών τους, παρακαλείται κάθε Πάροχος να κατεβάσει από εδώ σχετικό απουσιολόγιο στο οποίο θα χρειαστεί να συμπληρώσει τα στοιχεία των καταρτιζομένων που έχουν (ή θα έχουν) πραγματοποιήσει απουσίες από την έναρξη των προγραμμάτων μέχρι και την Παρασκευή 16/9/2016 (παρακαλείσθε να μην συμπληρώσετε στοιχεία καταρτιζομένων οι οποίοι δεν έχουν κάνει απουσίες).

Τα στοιχεία θα πρέπει να συμπληρωθούν για όλα τα τμήματα που υλοποιεί κάθε Πάροχος (ένα τμήμα ανά φύλλο του excel).

Κάθε Πάροχος θα πρέπει να αποστείλει το συμπληρωμένο απουσιολόγιό του τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016 στο mail του φορέα της Ένωσης με τον οποίο συνεργάζεται (ΕΣΕΕ ή ΙΝΕ ΓΣΕΕ ή ΕΕΔΕ).