Υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του Έργου «Κωδ.: EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς ΑΕ» όπως συγχρηματοδοτείται
κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας
21/07/2016: Προς Παρόχους σχετικά με τα παραστατικά των προγραμμάτων κατάρτισης

Σας ενημερώνουμε ότι κάθε παραστατικό που αφορά τα προγράμματα κατάρτισης (π.χ. δελτία αποστολής σίτισης, τιμολόγια σίτισης, τιμολόγια ενοικίασης αιθουσών, αποδείξεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών εκπαιδευτών κ.λπ.), θα πρέπει να εκδοθεί στα στοιχεία του Παρόχου κατάρτισης και όχι στα στοιχεία του Φορέα στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα.

Επιπλέον, στην αιτιολογία κάθε παραστατικού θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία:

  • Κωδικός προγράμματος κατάρτισης (π.χ. ΕΣΕΕ/ΑΤΤΙΚΗ/ΑΘΗΝΑ/1)
  • Ενέργεια «Β.1 – Επαγγελματική Κατάρτιση»,
  • Κωδικός Έργου «EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς»,
  • Στοιχεία τόπου υλοποίησης (επωνυμία, διεύθυνση, ΤΚ, πόλη)