Υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του Έργου «Κωδ.: EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς ΑΕ» όπως συγχρηματοδοτείται
κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας
18/07/2016: Προς Παρόχους σχετικά με τους ενεργοποιημένους ΚΑΣ έως και 15/07/2016

Πατήστε εδώ για να δείτε τους ΚΑΣ που έχουν ενεργοποιηθεί έως και τις 15/07/2016.