Υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του Έργου «Κωδ.: EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς ΑΕ» όπως συγχρηματοδοτείται
κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας
15/07/2016: Προς Παρόχους σχετικά με τα Πρότυπα έντυπα υλοποίησης

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα Πρότυπα έντυπα υλοποίησης τα οποία θα χρειαστεί να ενημερώνετε καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης. Μετά την έναρξη όλων των τμημάτων θα ακολουθήσει ανάλογη ανακοίνωση για τα υπόλοιπα έντυπα υλοποίησης που εκκρεμούν, τα οποία θα χρειαστούν κατά τη λήξη των προγραμμάτων.