Υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του Έργου «Κωδ.: EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς ΑΕ» όπως συγχρηματοδοτείται
κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας
15/07/2016: Προς Παρόχους σχετικά με τη λήξη ενεργοποίησης των ΚΑΣ

Δεδομένου ότι σήμερα λήγει η προθεσμία ενεργοποίησης των ΚΑΣ, παρακαλείσθε να μας αποστείλετε εντός της ημέρας και τα τελευταία excel με τους ΚΑΣ που θα ενεργοποιήσετε. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποκτήσει η Ένωση την τελική εικόνα συγκρότησης των τμημάτων σήμερα ούτως ώστε να γίνει άμεσα η κατανομή των τμημάτων μεταξύ των φορέων της Ένωσης (ΕΣΕΕ/ΕΕΔΕ/ΙΝΕ ΓΣΕΕ) και από Δευτέρα να μπορεί κάθε φορέας της Ένωσης να δρομολογήσει τις διαδικασίες υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης με τους Παρόχους εκείνους  που θα του αντιστοιχούν.